Friday Photoshoots: Dilraba Dilmurat, Yang Mi, Huang Xuan, Li Bing Bing

Happy Friday Drifters!!

Click To View Full Post

Chen Kun. Nice, sleek hair.

 photo che-1.jpg

 photo che-2.jpg

 photo che-3.jpg

 photo che-4.jpg

 photo che-5.jpg

 photo che-6.jpg

 photo che-7.jpg

 photo che-8.jpg

 photo che-9.jpg

Dilraba. It’s hard to make this girl look plain. Lol.

 photo dil-1.jpg

 photo dil-2.jpg

 photo dil-5.jpg

 photo dil-4.jpg

 photo dil-3.jpg

 photo dil-6.jpg

 photo dil-7.jpg

 photo dil-9.jpg

Li Bing Bing!

 photo ilibingh-1.jpg

 photo ilibingh-2.jpg

 photo ilibingh-3.jpg

 photo ilibingh-7.jpg

 photo ilibingh-6.jpg

 photo ilibingh-5.jpg

 photo ilibingh-4.jpg

Yang Mi. I love the outdoor shots.

 photo yangmii-1.jpg

 photo yangmii-2.jpg

 photo yangmii-3.jpg

 photo yangmii-7.jpg

 photo yangmii-6.jpg

 photo yangmii-5.jpg

 photo yangmii-4.jpg

 photo yangmii-8.jpg

 photo yangmii-9.jpg

Li Bing Bing and Huang Xuan in a short film for VOGUE. Man, Huang Xuan looking smoking!!

 photo huzngq-1.jpg

 photo huzngq-2.jpg

 photo huzngq-3.jpg

 photo huzngq-7.jpg

 photo huzngq-6.jpg

 photo huzngq-5.jpg

 photo huzngq-4.jpg

 photo huzngq-8.jpg

 photo huzngq-9.jpg

 photo huzngq-10.jpg

That earring and buzz cut…. Smexy.

 photo huzngq-11.jpg

 photo huzngq-12.jpg

Main three actors for film Hidden Man in a shoot together. Eddie Peng, Jiang Wen, and Liao Fan.

 photo eddiee-1.jpg

 photo eddiee-2.jpg

 photo eddiee-5.jpg

 photo eddiee-6.jpg

 photo eddiee-7.jpg

 photo eddiee-8.jpg

 photo eddiee-9.jpg

HIYA!

 photo eddiee-3.jpg

 1. 2 thoughts on “Friday Photoshoots: Dilraba Dilmurat, Yang Mi, Huang Xuan, Li Bing Bing

  Chen Kun is ageless.
  He must be immortal. =)

  Li Bingbing is soooo damn sexy. Got a crush on her now. Damn sexy!

  And that photoshoot with Jiang Wen, Liao Fan, and Eddie looks like great fun.

 2. 2 thoughts on “Friday Photoshoots: Dilraba Dilmurat, Yang Mi, Huang Xuan, Li Bing Bing

  Chen Kun and Li Bing Bing my favorites!

What do you think?